Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia zabezpečovaného oddelením matematiky

1. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N400A0_4IAplikovaná štatistika1 / 1 / 0 s2Z. Takáč
Výberové predmety
N427N0_4INumerické metódy v Matlabe0 / 2 / 0 s2Ľ. Horanská
N427V0_4IVybrané kapitoly z matematiky0 / 2 / 0 s2S. Pavlíková
 
3. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N427S0_4IŠtatistické a optimalizačné metódy1 / 2 / 0 kz3Z. Takáč
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N427A0_4IAnalýza a návrh informačných systémov2 / 1 / 0 s3M. Nehéz
N427Z0_4IZáklady fuzzy systémov2 / 1 / 0 s3Z. Takáč
Vysvetlivky ku kódovému vyjadreniu týždenného rozsahu hodín predmetov
A / B / C  D 
A:
počet hodín prednášok
B:
počet hodín seminárnych cvičení
C:
iné, počet hodín laboratórnych cvičení, špeciálnych laboratórnych cvičení, ročníkových alebo semestrálnych prác
D:
s – skúška
kz – klasifikovaný zápočet
z – zápočet
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS