Na tejto stránke sú uvedené témy realizovaných semestrálnych projektov. Aktuálne semestrálne projekty sú uvedené na stránke Ponuka aktuálnych semestrálnych projektov.

Akademický rok: 2020/2021

Akademický rok: 2018/2019

Akademický rok: 2017/2018

Akademický rok: 2016/2017

Akademický rok: 2015/2016

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS