Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB696
eMail:
Telefón:
+421 259 325 356
ORCID iD:
0000-0002-0746-2756
WoS ResearcherID:
AHB-6844-2022
Google Scholar:
gp-_nb8AAAAJ
Dostupnosť:

Rozvrh hodín (2023/2024 – Letný semester)

Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
09:00 ‐ 12:00 Technické prostriedky automatizácie II
Týždne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 422 4 D. Dzurková
14:00 ‐ 17:00 Technické prostriedky automatizácie II
Týždne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 422 4 D. Dzurková

  iCalendar

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS