Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 602
eMail:
Telefón:
+421 259 325 338
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2022/2023 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Základy matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2022/2023 – Zimný semester

Aplikácie diferenciálnych rovníc (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Aplikácie diferenciálnych rovníc (Bakalárske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2021/2022 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Aplikácie diferenciálnych rovníc (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Aplikácie diferenciálnych rovníc (Bakalárske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt I (Bakalárske štúdium, 4. semester, projekt)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Základy matematiky I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS