Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 603
eMail:
Telefón:
+421 259 325 336
Vedecká činnosť:
reálna analýza, metódy limitovania, zovšeobecnenie spojitosti
Dostupnosť:

Vybrané publikácie

Článok v časopise

  1. V. Baláž – J. Gogola – T. Visnyai: I(q)c-convergence of arithmetical functions. Journal of Number Theory, zv. 183, str. 74–83, 2018.
  2. O. Karlova – T. Visnyai: The Baire Classification of Strongly Separately Continuous Functions on ℓ∞. Real Analysis Exchange, č. 2, zv. 47, str. 325–332, 2018.
  3. O. Karlova – T. Visnyai: On strongly separately continuous functions on sequence space. Journal of Mathematical Analysis and Applications, č. 439, zv. 1, str. 296–306, 2016.

Príspevok na konferencii

  1. V. BalážA. MaťašovskýT. Visnyai: On the uniform convergence of function series. Editor(i): Miroslav Hrubý, Pavlína Račková, V Matematika, informační technologie a aplikované vedy (MITAV 2018), Univerzita obrany v Brne, str. 13–14, 2018.
  2. A. MaťašovskýT. Visnyai: Možnosti zásuvného modulu GeoGebra systému Moodle. V Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2017, str. 127–132, 2017.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS