Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 603
eMail:
Telefón:
+421 259 325 336
Vedecká činnosť:
reálna analýza, metódy limitovania, zovšeobecnenie spojitosti
Dostupnosť:

Životopis

2000 - MFF UK Bratislava, učiteľstvo: matematika-fyzika
2002 - PaedDr: FMFI UK Bratislava, teória vyučovania matematiky
2007 - PhD: FMFI UK Bratislava, matematická analýza

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS