Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 619
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/402444
Telefón:
+421 259 325 344
Vedecká činnosť:
Teória miery a integrálu, neštandardné metódy neurčitosti, teória agregačných operátorov

Životopis

1974 - Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
1978 - RNDr. – PrF UK Bratislava - Matematická analýza
1988 - CSc. - MÚ SAV - Matematická analýza
1998 – Doc. - FEI STU - Aplikovaná matematika

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS