Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 664
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~bakosova/
Telefón:
+421 259 325 353
ORCID iD:
0000-0002-4961-4420
WoS ResearcherID:
AAY-6146-2021
Google Scholar:
2ctMrIcAAAAJ
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Realizované projekty

Akademický rok: 2021/2022

Akademický rok: 2019/2020

Akademický rok: 2018/2019

Akademický rok: 2012/2013

Akademický rok: 2011/2012

Akademický rok: 2010/2011

Akademický rok: 2009/2010

Akademický rok: 2008/2009

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS