Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 664
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~bakosova/
Telefón:
+421 259 325 353
ORCID iD:
0000-0002-4961-4420
WoS ResearcherID:
AAY-6146-2021
Google Scholar:
2ctMrIcAAAAJ
Dostupnosť:

Vybrané publikácie

Článok v časopise

  1. A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. Mészáros – J. Klemeš: Neural network predictive control of a heat exchanger. Applied Thermal Engineering, zv. 31, str. 2094–2100, 2011.
  2. R. Matušů – K. Vaneková – R. Prokop – M. Bakošová: Design of robust PI controllers and their application to a nonlinear electronic system. Journal of Electrical Engineering, č. 1, zv. 61, str. 44–51, 2010.
  3. M. Bakošová – D. Puna – P. Dostál – J. Závacká: Robust stabilization of a chemical reactor. Chemical Papers, č. 5, zv. 63, str. 527–536, 2009.
  4. M. Bakošová – D. Puna – A. Vasičkaninová: Robust control of chemical reactors. Acta Chimica Slovaca, č. 1, zv. 1, str. 12–23, 2008.

Príspevok na konferencii

  1. A. Vasičkaninová – M. Bakošová: Parallel distibuted Fuzzy Control of a Heat Exchanger. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 273–278, 2011.
  2. J. Závacká – M. Bakošová – K. Matejičková: Robust Control of a CSTR. V Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints, STU Bratislava - NTNU Trondheim, str. 345–350, 2011.
  3. M. Bakošová – A. Vasičkaninová – M. Karšaiová: Robust Static Output Feedback Stabilization of an Exothermic Chemical Reactor with Input Constraints. Editor(i): N. Mastorakis, V. Mladenov, Z. Bojkovic, V. Vasek, V Latest Trends on Systems, WSEAS Press, Corfu Island, Greece, č. I, zv. 14, str. 341–346, 2010.
  4. M. Bakošová – D. Puna – J. Závacká – K. Vaneková: Robust Static Output Feedback Control of a Mixing Unit. V Proceedings of the European Control Conference 2009, EUCA, Budapest, str. 4139–4144, 2009.
  5. M. Bakošová – A. Vasičkaninová: Simulation of Robust Stabilization of a Chemical Reactor. Editor(i): Javier Otamendi, Andrzej Bargiela, José Luis Montes , Luis Miguel Doncel Pedrera, V Proceedings 23rd European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2009, Digitaldruck Pirrot GmbH 66125 Sbr.-Dudweiler, Germany, Rey Juan Carlos University, Madrid, Spain, zv. 23, str. 570–576, 2009.
  6. M. Bakošová – A. Vasičkaninová – D. Puna – M. Ondrovičová: Cascade Control of a Chemical Reactor. Editor(i): J. Markoš, V. Šefuca, V Proceedings of the 32nd International Conference of SSCHE, SSCHE Bratislava, Tatranské Matliare (Slovakia), str. CD ROM 061, 2005.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS