Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 630
eMail:
Telefón:
+421 259 325 332
Vedecká činnosť:
Usporiadané algebraické systémy
Dostupnosť:

Životopis

1978 - PrF UK Bratislava - matematika - fyzika
1981 - RNDr. - Prf UPJŠ Košice - matematika

1987 - CSc. - MFF UK Bratislava - algebra a teória čísel

2013 - Doc. - STU Bratislava - aplikovaná matematika

Iné aktivity a záujmy

Filatélia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS