Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 630
eMail:
Telefón:
+421 259 325 332
Vedecká činnosť:
Usporiadané algebraické systémy
Dostupnosť:

Citácie

 • Celkový počet citácií       9

M. Jasem: Relatively Uniform Convergence in Dually Residuated Lattice Ordered Semigroups. Editor(i): M. Kováčová, V Aplimat 2011, Faculty of Mechanical Engineering STU, zv. 10, str. 129–135, 2011.
 • Počet citácií       1
 • Kamil Demirci, Sevda Yildiz: Statistical relative uniform convergence in dually residuated lattice totally ordered semigroups. Sarajevo Journal of Mathematics, č. 2, zv. 15, str. 227-237, 2019.
M. JasemĽ. Horanská: Matematika I, Zbierka úloh, STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava., 2009.
 • Počet citácií       1
M. Jasem: On ideals of lattice ordered monoids. Mathematica Bohemica, č. 132, str. 369–387, 2007.
 • Počet citácií       1
 • J. M. Cornejo, H. J. San Martín, V. A. Sígal: Subresiduated lattice ordered commutative monoids. Fuzzy sets and systems, č. 108447, zv. 463, 2023.
M. Jasem: Isometries and direct decompositions of pseudo MV-algebras. Mathematica Slovaca, zv. 57, str. 107–118, 2007.
 • Počet citácií       1
 • Avallone, Anna – Barbieri, Giuseppina – Vitolo, Paolo – Weber, Hans: Decomposition of Pseudo-effect Algebras and the Hammer-Sobczyk Theorem. Order-a Journal on the Theory of Ordered Sets and Its Applications, č. 3, zv. 33, str. 477-501, 2016.
M. Jasem: Intrinsic metric preserving maps on partially ordered groups. Algebra Universalis, č. 1, zv. 36, str. 135–140, 1996.
 • Počet citácií       4
 • Kopperman, R. – Pajoohesh, H. – Richmond, T.: Topologies arising from metrics valued in abelian l-groups. Algebra Universalis, č. 4, zv. 65, str. 315-330, 2011.
 • Holland, W. C. – Kopperman R. – Pajoohesh H.: Intrinsic generalized metrics. Algebra Universalis, č. 1, zv. 67, str. 1-18, 2012.
 • Pajoohesh, H.: k-metric spaces. Algebra Universalis, č. 1, zv. 69, str. 27-43, 2013.
 • Kopperman, R. - Pajoohesh, H.: Representing topologies using partially ordered semigroups. Topology and its Applications, zv. 249, str. 135-140, 2018.
M. Jasem: On weak isometries in multilattice groups. Mathematica Slovaca, č. 4, zv. 40, str. 337–340, 1990.
 • Počet citácií       1
 • Rudeanu, M – Vaida, D.: Revisiting the Works of Mihailo Benado. Journal of Multiple-Valued Logic & Soft Computing, č. 3/4, zv. 20, str. 265-307, 2013.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS