Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 694
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~meszaros/
Telefón:
+421 259 325 149

Pedagogická činnosť

2021/2022 – Zimný semester

Modelovanie procesov chemickej a potravinárskej technológie (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)

2020/2021 – Zimný semester

Modelovanie (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)

2019/2020 – Letný semester

Integrované riadenie v procesnom priemysle (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)
Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Modelovanie (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Dynamika a riadenie procesov (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2018/2019 – Letný semester

Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)
Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2018/2019 – Zimný semester

Modelovanie (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)

2017/2018 – Letný semester

Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)
Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2017/2018 – Zimný semester

Modelovanie (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)

2016/2017 – Letný semester

Modelovanie (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)

2016/2017 – Zimný semester

Modelovanie (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)

2015/2016 – Letný semester

Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)
Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2015/2016 – Zimný semester

Modelovanie (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS