Pracovné zaradenie:
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 615
eMail:
Telefón:
+421 259 325 296
Vedecká činnosť:
  teória grafov, algebra, logika    
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Aktuálne projekty

Akademický rok: 2023/2024

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS