Pracovné zaradenie:
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 615
eMail:
Telefón:
+421 259 325 296
Vedecká činnosť:
  teória grafov, algebra, logika    
Dostupnosť:

Vybrané publikácie

Článok v časopise

  1. I. Vajová – K. Vizárová – R. Tiňo – N. KrivoňákováZ. Takáč – S. Katuščák: Determination of pH distribution through pH-related properties in deacidified model paper. The European Physical Journal Plus, č. 5, zv. 136, str. 1–8, 2021.
  2. K. Vizárová – I. Vajová – N. Krivoňáková – R. Tiňo – Z. Takáč – Š. Vodný – S. Katuščák: Regression Analysis of Orthogonal, Cylindrical and Multivariable Color Parameters for Colorimetric Surface pH Measurement of Materials. Molecules, č. 12, zv. 26, str. 1–9, 2021.

Príspevok na konferencii

  1. N. Krivoňáková – G. Jasečková – E. Vojtová: THEORY OF ARGUMENTATION IN THE EDUCATION. Editor(i): L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, V EDULEARN17 Proceedings, IATED Academy, str. 9327–9333, 2017.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS