Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 628
eMail:
Telefón:
+421 259 325 342
Vedecká činnosť:
  teória grafov, algebra, logika    
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2022/2023 – Letný semester

Informatika (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Základy matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2022/2023 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Základy matematiky I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Základy matematiky I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2021/2022 – Letný semester

Základy matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Základy matematiky I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Základy matematiky I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Základy matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Štatistika (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Štatistika (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Základy matematiky I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Základy matematiky I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2019/2020 – Letný semester

Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Základy matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Základy matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Štatistika (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Štatistika (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Základy matematiky I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Základy matematiky I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Matematická štatistika (, 0. semester, prednáška)
Matematická štatistika (, 0. semester, prednáška)

2018/2019 – Letný semester

Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Seminár z matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Základy matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, prednáška)
Základy matematiky II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Matematická štatistika (, 0. semester, prednáška)

2018/2019 – Zimný semester

Štatistika (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Štatistika (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Základy matematiky I (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Základy matematiky I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Letný semester

Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Štatistika (Bakalárske štúdium, 3. semester, prednáška)
Štatistika (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2016/2017 – Letný semester

Informatika (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2016/2017 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Aplikovaná štatistika (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2015/2016 – Letný semester

Informatika (Bakalárske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Matematika II (Bakalárske štúdium, 2. semester, cvičenie)

2015/2016 – Zimný semester

Matematika I (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Seminár z matematiky (Bakalárske štúdium, 1. semester, seminár)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS