Vedenie ústavu

E-mail
Telefón
+421 259 325 352
Miestnosť
NB 675
Zástupca riaditeľa ústavu: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
E-mail
Telefón
0918 674 296 
kl.  296  
Miestnosť
NB 615
E-mail
Telefón
+421 259 325 334
Miestnosť
NB 614
Sekretariát ústavu: Katarína Macušková
E-mail
Telefón
+421 259 325 366
Miestnosť
NB 676

Zamestnanci ústavu

E-mail
Telefón
+421 259 325 366
Pracovné zaradenie
Doktorand
Miestnosť
NB 648
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 351
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 662
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 353
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 664
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 341
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 618
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 355
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Technicko-hospodársky pracovník
Miestnosť
NB 666
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
   
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB696
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 176
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 633
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 367
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 677
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 351
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 662
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 350
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 661
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
335   
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 604
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 334
Pracovné zaradenie
Tajomník ústavu
Zástupca vedúceho oddelenia
Tajomník oddelenia
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 614
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 350
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 661
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 342
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 628
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 332
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 630
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 355
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Technicko-hospodársky pracovník
Miestnosť
NB 666
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 176
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 633
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 345
Pracovné zaradenie
Vedúci oddelenia
Vedecko-výskumný pracovník
Miestnosť
NB 663
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421  25 9 3 25
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 633
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 344
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Miestnosť
NB 619
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 342
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 628
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 352
Pracovné zaradenie
Riaditeľ ústavu
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 675
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 338
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 602
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 366
Pracovné zaradenie
Sekretariát ústavu
Technicko-hospodársky pracovník
Miestnosť
NB 676
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 342
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 628
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 149
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 694
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 343
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 652
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 349
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 647
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 364
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 665
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 730
Pracovné zaradenie
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 695
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 317
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 629
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 363
Pracovné zaradenie
Technicko-hospodársky pracovník
Miestnosť
NB 673
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
0918 674 296 
kl.  296  
Pracovné zaradenie
Zástupca riaditeľa ústavu
Vedúci oddelenia
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 615
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 349
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 647
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 354
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 651
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 362
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 674
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
335   
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 604
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 336
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 603
Oddelenie
OM
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS