Ak sa chcete dozvedieť viac o inžinierskom študijnom programe "Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve", tak si môžete vypočuť najnovší podcast od CHEM - Spolok študentov FCHPT STU.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 06.05.2021 10:54
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS