V rámci akcie Týždeň otvorených dverí na FCHPT STU si môžete pozrieť aj zaujímavú prednášku: "Ako merať nemerateľné - Smart priemysel vďaka automatizácii a riadeniu procesov", v ktorej doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. vysvetlil základné princípy efektívneho, ekologicky zodpovedného a moderného priemyslu.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 09.04.2021 17:20
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS