Sme autormi nového článku v medzinárodnom vedeckom časopise European Journal of Control:

Juraj Holaza - Peter Bakaráč - Juraj Oravec: Revisiting reachability-driven explicit MPC for embedded control

Článok skúma možnosti efektívneho zápisu a akcelerácie vyhodnotenia optimálneho riadenia implementovaného na vnorených platformách.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 24.05.2024 12:54
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS