Pán prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. navštívil univerzitu ENSIC Nancy vo Francúzsku a spolu s kolegami Prof. Abderrazak M. Latifi a Assoc. Prof. Dimitrios Meimaroglou rozvíjali možnosti ďalšej vzájomnej vedeckej spolupráce.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 08.12.2023 15:22
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS