Doc. Radoslav Paulen prezentoval EU projekt FrontSeat na podujatí "Horizont Európa – bližšie k vám", ktoré v dňoch 21.-22. 11. 2023 zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR, Národný kontaktný bod pre projekty Horizont Európa.

FB-Fotky


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 01.12.2023 14:26
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS