V piatok, 24.3.2023 predniesol Radoslav Paulen, docent na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky, v rámci svojho pobytu na University of Pisa pedagogickú prednášku pre študentov inžinierskeho štúdia na tému "Introduction to Optimization". Výmenný pobyt je realizovaný v rámci projektu Európskej únie FrontSeat.

FB-Fotky


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 8:57
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS