V stredu, 22.3.2023 predniesol Radoslav Paulen, docent na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky, v rámci svojho pobytu na University of Pisa prednášku na tému "Optimal Control of Batch Membrane Processes". Výmenný pobyt je realizovaný v rámci projektu Európskej únie FrontSeat.

FB-Fotky


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 23.03.2023 9:23
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS