V pondelok, 20.3.2023 predniesol Rastislav Fáber, študent doktorandského štúdia na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky, v rámci svojho pobytu na University of Pisa prednášku na tému "Machine Learning-Based Classification of Industrial Datasets". Výmenný pobyt je realizovaný v rámci projektu Európskej únie FrontSeat.

FB-Fotky


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 23.03.2023 9:23
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS