V rámci prebiehajúceho projektu FrontSeat v schéme Twinning organizuje pre zamestnancov STU informačné aktivity, a to v dňoch 15. a 16.3.2023 za účelom zvýšenia účasti STU v programe Horizon Europe. 15.3.2023 v dopoludňajších hodinách prebehnú prednášky národných kontaktných bodov k pracovným programom Widening, MSCA, ERC, Klaster 4 a Klaster 5. Po seminári budú kontaktné body k dispozícii na individuálne konzultácie. Následne na to nadviažu poobedné workshopy organizované University of Pisa k samotnej tvorbe projektovej žiadosti a jej častiam, prechod Funding & Tenders portálom a proces hodnotenia žiadostí. 16.3.2023 prebehnú doobeda 2 praktické workshopy, na ktorých uchádzači dostanú k dispozícii projektovú žiadosť Horizon Europe a ich úlohou bude ohodnotiť túto žiadosť ako hodnotiteľ. Pre účasť na podujatí je nutné vyplniť registračný formulár.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 19.03.2023 21:37
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS