V priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU bol v utorok 28. februára prvý seminár "Academia Meets Industry" zameraný na zvýšenie excelentnosti STU v rámci spolupráce s priemyselnými partnermi. Podujatie bolo súčasťou projektu FrontSeat. Viac sa dočítate na stránke STU alebo v blogu.

FB-Fotka

Koordinátor projektu Miroslav Fikar oznámil členov novovytvorenej „FrontSeat priemyselnej rady pre kybernetiku“ a všetci dostali rozhodnutia o vymenovaní. Prvé stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie a vypočutie prvých nápadov a myšlienok o možnostiach fungovania spolupráce. Zastúpených bolo osem spoločností: Photoneo, Schunk, Prosystemy, ATP Journal, Smartbase, IQLOGY, VÚEZ, ŽP Výskumno-vývojové centrum. Zástupcovia Garrett Motion Slovensko, Sova Digital a Slovnaft neboli prítomní, boli však zvolení do rady, podobne ako za STU profesori Miroslav Fikar, František Duchoň, Danica Rosinová a docent Martin Gulan.

V diskusii priemyselní partneri predložili svoj prístup k spolupráci a nastolili podnetné otázky. Diskutovalo sa o praktikách, dobrých a zlých skúsenostiach. Napokon sa rada dohodla na príprave konkrétnejšej vízie potrieb zo strany priemyslu, aby STU mohla jednoduchšie pochopiť, aký druh študentov s akými zručnosťami by mohla navrhnúť. Rada súhlasila so stretnutiami najmenej dvakrát za rok, v záujme stimulovania aktívnejšej diskusie.

Text: J. Rybanský, V. Platzner, Foto: J. Jantošková


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 06.03.2023 16:23
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS