V piatok 24.2.2023 sa uskutočnili dizertačné skúšky doktorandov na ÚIAM. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce.
Ing. Tereza Ábelová obhajovala svoju prácu na tému "Predictive Control of the Multipurpose Battery Energy Storage in the Microgrids". Školiteľom tejto práce je prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD..
Ing. Diana Dzurková obhajovala svoju prácu na tému "Secure and Privacy-Preserving Process Control Based on Homomorphic Encryption". Školiteľom tejto práce je prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a konzultantom je Ing. Martin Kalúz, PhD..

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 24.02.2023 16:30
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS