V piatok 17.2.2023 sme v rámci projektu FrontSeat organizovali podujatie Consortium Meeting. Toto podujatie sa konalo v online formáte a zúčastnili sa ho zástupcovia z STU, RUB Bochum v Nemecku a University of Pisa v Taliansku. Súčasťou tohto podujatia bol aj online vedecký seminár v rámci “Research Seminar on Smart Cybernetics“, na ktorom sa zúčastnili aj mnohí doktorandi a mladí vedeckí pracovníci.

FrontSeat-blog


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 22.02.2023 9:43
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS