Projekt FrontSeat (Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel), ktorý získal podporu v rámci programu Horizon Europe, má za sebou Kick-off Project Meeting. Je to dôležitý míľnik v rámci projektu, v ktorom STU vystupuje ako koordinátor.

Projekt FrontSeat je zameraný na zvýšenie úrovne výskumu a akademických perspektív Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a naštartovanie jej evolúcie na modernú, uznávanú excelentnú inštitúciu, ktorá vykonáva kvalitný výskum v oblasti pokročilého automatického riadenia, vychováva špičkových kvalitných vedcov a priemyselných odborníkov a je úspešná v aktívnom šírení a využívaní svojich výskumných a inovačných snáh. STU sa za týmto účelom spojila s dvoma renomovanými výskumnými skupinami v oblasti automatického riadenia z Ruhr-Universität Bochum, Nemecko (RUB) a Pisa University, Taliansko (UNIPI).

Dôležitým míľnikom projektu bol „Kick-off Project Meeting", ktorý STU hostila 27. a 28. októbra 2022 v Bratislave. Jeho účastníkmi boli za STUBA Miroslav Fikar, Radoslav Paulen, Juraj Oravec, Michal Tölgyessy, Danica Rosinová, Martin Gulan, Oliver Moravčík, Viltaré Platzner, Peter Cuninka, Alžbeta Lapšanská a Martin Grančay, za UNIPI Gabriele Pannocchia, Francesca Ceron a Michele Padrone a za RUB Martin Mönnigmann, Raphael Dyrska a Christiane Wüllner.

Viac sa dočítate na stránke:

https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/projekt-frontseat-ma-za-sebou-kick-off-project-meeting.html?page_id=15762

This project has received funding from the European Union’s Horizon under grant no. 101079342 (Fostering Opportunities Towards Slovak Excellence in Advanced Control for Smart Industries).

(text: J. Rybanský, foto: J. Rybanský, V. Platzner)


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 10.11.2022 14:53
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS