Pri príležitosti 60. výročia založenia OIRP sme mali tú česť organizovať 45. ročník podujatia Principia Cybernetica 2022. Toto podujatie sa uskutočnilo v dňoch 7.-9.9.2022 v Trenčíne. V rámci tohtoročného podujatia sme mali možnosť absolvovať aj zaujímavú exkurziu v spoločnosti HELLA.

FB-Fotka

Principia Cybernetica predstavuje platformu na stretnutie zástupcov pracovísk zameraných na automatizáciu a kybernetiku zo všetkých technických vysokých škôl v Slovenskej a Českej republike.

Cieľom podujatia je vymieňať si skúsenosti s výučbou automatizácie, kybernetiky a aj informatiky, prezentovať najnovšie trendy v odovzdávaní teoretických vedomostí a praktických zručností študentom a prezentovať formy a možnosti nadviazania spolupráce s priemyselnými partnermi.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 12.09.2022 14:55
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS