Univerzitný technologický inkubátor STU zorganizoval súťaž Sartup Pitch, v ktorej zvíťazil projekt "AI - Automatic Irrigation", na ktorom pracoval aj náš absolvent IAM Ing. Trieu Hai Nguyen. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov! Víťazný projekt bol zameraný na návrh automatizovaného zavlažovacieho systému inteligentného skleníka.

FB-Fotka


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 22.06.2022 9:12
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS