V utorok 21.6.2022 sa na ÚIAM konali obhajoby bakalárskych prác. Svoju prácu úspešne obhájili: Lukáš Hospodár, Vanesa Madleňáková, Oliver Mészáros, Martina Ostrihoňová a Monika Řeřuchová. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

FB-Fotka

Lukáš Hospodár obhájila svoju bakalársku prácu na tému: "Riadenie systému dvoch reaktorov so separátorom". Školiteľom tejto práce bol doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. a konzultantkou tejto práce bola Ing. Michaela Horváthová.

Vanesa Madleňáková obhájila svoju bakalársku prácu na tému: "Teplotný manažment batériových úložísk". Školiteľom tejto práce bol prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a konzultantkou tejto práce bola Ing. Kristína Fedorová.

Oliver Mészáros obhájila svoju bakalársku prácu na tému: "Návrh a riadenie prototypu laboratórneho výmenníka tepla". Školiteľom tejto práce bol Ing. Martin Kalúz, PhD..

Martina Ostrihoňová obhájila svoju bakalársku prácu na tému: "Detekcia obsadenosti parkovacích miest". Školiteľom tejto práce bol Ing. Martin Klaučo, PhD. a konzultantom tejto práce bol Ing. Karol Kiš.

Monika Řeřuchová obhájila svoju bakalársku prácu na tému: "Homomorfné šifrovanie na embedovaných platformách". Školiteľom tejto práce bol Ing. Martin Klaučo, PhD. a konzultantom tejto práce bol Ing. Matúš Furka.Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 21.06.2022 16:23
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS