Sme spoluautormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Journal of Process Control:

Ján Drgoňa - Karol Kiš - Aaron Tuor - Draguna Vrabiea - Martin Klaučo: Differentiable predictive control: Deep learning alternative to explicit model predictive control for unknown nonlinear systems

Tento článok predstavuje dátami riadený prístup diferencovateľnej parametrickej optimalizácie k problému optimálneho riadenia. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k nášmu článku.


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 29.07.2022 11:16
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS