Číslo projektu:
HRS4R 003STU-2-1/2021
Názov projektu:
Získanie značky HR Excellence in Research Award - HRS4R na STU
Grantová schéma:
Rozvojovy projekt
Typ projektu:
Operačné programy
Začiatok projektu:
01.01.2021
Koniec projektu:
31.12.2023
Koordinátor v rámci FCHPT:
Juraj Oravec
Riešitelia:
Ľuboš Čirka, Matúš Furka, Lenka Galčíková, Michaela Horváthová, Martin Kalúz, Karol Kiš, Martin Klaučo

Uskutočnenie projektu pomôže STU získať značku HR Excellence in Research Award a odstrániť slabé miesta identifikované GAP analýzou so zreteľom na zlepšenie pracovných podmienok a príležitostí pre profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov, vytvoriť atraktívnejšie podmienky pre pracovníkov vo výskume tak, aby v tejto oblasti zostali, alebo aby sa pre ňu rozhodli noví.
ÚIAM rieši v rámci tohto projektu čiastkové úlohy, ktoré sú primárne zamerané na zvyšovanie kvality a podporu e-learningu, vrátane ďalšieho vývoja a aktualizácie e-learningových kurzov, zvyšovania mäkkých zručností a zvyšovania praktických zručností študentov a pedagogických pracovníkov.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 04.12.2020 15:58
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS