Pracovné zaradenie:
Tajomník ústavu
Zástupca vedúceho oddelenia
Tajomník oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 614
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/402444
Telefón:
+421 259 325 334
Vedecká činnosť:
Teória agregačných funkcií, teória kopúl, algebraická a diferenciálna topológia.
Dostupnosť:

Konzultačné hodiny: piatok, 8:00 - 10:00

 

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS