Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 615
eMail:
Telefón:
+421 259 325 296
Vedecká činnosť:
Matematická štatistika, teória odhadu, predikcie v regresných modeloch
Dostupnosť:

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS