Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 615
eMail:
Telefón:
+421 918 674 296, +421 259 325 296
Dostupnosť:

Projekty

Výskumné projekty APVV

  1. [2023 – 2027] Vysvetliteľná výpočtová inteligencia vo fuzzy klasifikácii a rozpoznávaní vzorov pomocou ordinálnych súčtov, funkcií odlišnosti a lingvistických súhrnov (Zodpovedný riešiteľ za STU, podaný)

Výskumné projekty VEGA

  1. [2021 – 2023] Agregácia neurčitých dát reprezentovaných intervalmi a vektormi (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
  2. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty KEGA

  1. [2021 – 2023] Open-source platforma pre tvorbu interaktívnych textov pre podporu dištančných foriem vzdelávania (Riešiteľ, neschválený)
  2. [2021 – 2022] Komplexná platforma pre digitálne vzdelávanie predmetov zameraných na matematické a počítačové metódy v chémii (Riešiteľ, podaný)

Ostatné projekty

  1. [2020 – 2021] Nástroje spájania neurčitých informácií pri spracovaní obrazu (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)

Operačné programy

  1. [2021 – 2023] Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2) (Riešiteľ, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS