Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 694
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~meszaros/
Telefón:
+421 259 325 149

Projekty

Výskumné projekty APVV

 1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 2. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ, schválený)
 3. [2012 – 2015] Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia (Riešiteľ, schválený)
 4. [2008 – 2010] Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Riešiteľ, schválený)
 2. [2021 – 2024] Efektívne riadenie priemyselných prevádzok s použitím dát (Riešiteľ, schválený)
 3. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ, schválený)
 4. [2017 – 2020] Energeticky efektívne procesné riadenie (Zástupca zodpovedného riešiteľa, schválený)
 5. [2016 – 2019] Riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických technológiách a biotechnológiach (Riešiteľ, schválený)
 6. [2013 – 2016] Optimálne procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 7. [2009 – 2011] Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov (Riešiteľ, schválený)
 8. [2006 – 2008] Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty KEGA

 1. [2005 – 2007] Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov (Riešiteľ, schválený)

Kooperácie

 1. [2009 – 2011] Hu-Sk kooperácia: Moderné metódy optimalizácie a riadenia v procesoch s úsporou energie (Zodpovedný riešiteľ za STU, schválený)
 2. [2008 – 2009] Sk-Cz spolupráca: Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla (Riešiteľ, schválený)
 3. [2007 – 2009] Hu-Sk kooperácia: Modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov prestupu tepla a látky (Riešiteľ, schválený)

Európske sociálne fondy

 1. [2004 – 2006] Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie (RLZ_VVA) (Riešiteľ, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS