Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 628
eMail:
Telefón:
+421 259 325 342
Google Scholar:
Q8EOi5MAAAAJ&hl=cs
Vedecká činnosť:
Algebraic Graph Theory
Dostupnosť:

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS