Náš ústav vznikol 1.1.2006 spojením Katedry informatizácie a riadenia procesov a Katedry matematiky.

Riaditeľ ústavu: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.

Zástupca riaditeľa ústavu: RNDr. Zdenko Takáč, PhD.

Tajomník ústavu: Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD

Rada ústavu: všetci profesori a docenti ústavu

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS