2022/2023 (Zimný semester)    Týždeň #11

Pondelok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Seminár z matematiky
Týždne: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 249 106 1 P. Viceník
08:00 ‐ 10:00 Teória fuzzy systémov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 606 Doktorandi Z. Takáč
08:00 ‐ 10:00 Technické prostriedky automatizácie I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 422 4 M. Kalúz
09:00 ‐ 11:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr CH 15 001, 002, 003, 004, 005 0 N. Krivoňáková
09:00 ‐ 13:00 Projekt riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 601 522 5 J. Oravec, P. Bakaráč
10:00 ‐ 12:00 Základy Matlabu
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 247 201, 262 2 L. Galčíková
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2
Cv NB 249 106 1 P. Viceník
10:00 ‐ 12:00 Modelovanie v procesnom priemysle
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 422 4 R. Paulen
11:00 ‐ 13:00 Matematika I
Týždne: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
Pr CH 12 101, 163, 162, 161, 135, 134, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 164 1 Ľ. Horanská
11:00 ‐ 13:00 Matematika I
Týždne: 11
Pr CH 12 101, 163, 162, 161, 135, 134, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 164 1 M. Langerová
12:00 ‐ 14:00 Matematika I
Týždne: 6, 8, 9, 10, 12, 13
Pr CH 12 131, 192, 191, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 142, 141, 133, 132, 193 1 Ľ. Horanská
12:00 ‐ 14:00 Matematika I
Týždne: 11
Pr CH 12 131, 192, 191, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 142, 141, 133, 132, 193 1 M. Langerová
12:00 ‐ 14:00 Matematika I
Týždne: 3, 4, 5
Pr CH 14 131, 192, 191, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 142, 141, 133, 132, 193 1 Z. Takáč
13:00 ‐ 14:00 Programovanie webových aplikácií I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 693 422, 522 4, 5 Ľ. Čirka
13:00 ‐ 15:00 Matematika I
Týždne: 1, 2
Pr CH 12 101, 163, 162, 161, 135, 134, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 164 1 Ľ. Horanská
13:00 ‐ 15:00 Informačné technológie I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 247 436, 555 4, 5 J. Holaza
13:00 ‐ 15:00 Optimalizácia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 391 EN 3 M. Horváthová
14:00 ‐ 16:00 Matematika I
Týždne: 1, 2
Pr CH 14 131, 192, 191, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 142, 141, 133, 132, 193 1 Z. Takáč
14:00 ‐ 16:00 Matematika I
Týždne: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 151, 191 1 M. Gall
14:00 ‐ 16:00 Matematika I
Týždne: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 133, 153 1 V. Baláž
14:00 ‐ 16:00 Programovanie webových aplikácií I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 422, 522 4, 5 Ľ. Čirka
15:00 ‐ 17:00 Informačné technológie I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 247 455, 491, 536 4, 5 J. Holaza
15:00 ‐ 17:00 Optimalizácia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 641 391 EN 3 M. Horváthová
16:00 ‐ 18:00 Tvorba vedeckých dokumentov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv Erazmus 0 M. Mojto
16:00 ‐ 18:00 Matematika I
Týždne: 1, 2
Cv NB 259 151, 191 1 M. Gall
16:00 ‐ 18:00 Matematika I
Týždne: 1, 2
Cv NB 260 133, 153 1 V. Baláž
 
Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv CH 11 106 1 P. Jánoš
08:00 ‐ 10:00 Numerické metódy v Matlabe
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 1132 422, 436, 536 4 Ľ. Horanská
08:00 ‐ 10:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 141, 142 1 P. Viceník
08:00 ‐ 10:00 Teória automatického riadenia III
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 601 522 5 M. Fikar
08:00 ‐ 10:00 Technické prostriedky automatizácie I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 Erazmus 4 M. Kalúz
09:00 ‐ 11:00 Prezentačné zručnosti I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv 391 EN 3 M. Horváthová
09:00 ‐ 11:00 Distribuovaný systém riadenia revízií
Týždne: 2, 4, 6, 8, 10, 12
Cv NB 636 391 3 J. Oravec
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5
Cv CH 12 107, 135 1 P. Viceník
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky
Týždne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv CH 12 107, 135 1 M. Langerová
10:00 ‐ 12:00 Riadenie procesov I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 222 Erazmus K. Fedorová
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 152 1 M. Gall
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 131, 132 1 Z. Ontkovičová
10:00 ‐ 12:00 Teória automatického riadenia I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 601 422 4 M. Fikar
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 003 0 N. Krivoňáková
10:00 ‐ 12:00 Operačné systémy I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 291 2 R. Valo
10:00 ‐ 12:00 Optimalizácia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 391 3 M. Kvasnica
10:00 ‐ 12:00 Tvorba vedeckých dokumentov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 693 522 5 J. Holaza
12:00 ‐ 14:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 004 0 N. Krivoňáková
13:00 ‐ 15:00 Teória automatického riadenia III
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 247 522 5 E. Pavlovičová
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 151, 191 1 M. Jasem
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 152, 153 1 P. Jánoš
13:00 ‐ 15:00 Teória automatického riadenia I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 638 422 4 L. Galčíková
14:00 ‐ 16:00 Elektrotechnika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 639 191, 193 1 M. Kalúz
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 141, 142 1 P. Jánoš
15:00 ‐ 18:00 Pokročilé metódy strojového učenia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 1132 522 5 M. Gall
15:00 ‐ 18:00 Pokročilé metódy strojového učenia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 1132 522 5 M. Gall
16:00 ‐ 18:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 134, 193 1 M. Jasem
16:00 ‐ 18:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 274 155, 156, 192 1 Z. Ontkovičová
 
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
Pr CH 12 101, 163, 162, 161, 135, 134, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 164 1 Ľ. Horanská
08:00 ‐ 10:00 Matematika I
Týždne: 11
Pr CH 12 101, 163, 162, 161, 135, 134, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 164 1 M. Langerová
08:00 ‐ 10:00 Nástroje technických výpočtov I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 222 191, 192 1 K. Kiš
08:00 ‐ 10:00 Nástroje technických výpočtov I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 247 193 1 R. Fáber
08:00 ‐ 10:00 Projektové softvérové systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 601 522 5 J. Oravec
08:00 ‐ 10:00 Semestrálny projekt I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 639 422 4 J. Oravec, M. Kvasnica, M. Klaučo, M. Furka
08:00 ‐ 11:00 Vnorené systémy II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 291 2 D. Dzurková
09:00 ‐ 11:00 Základy fuzzy systémov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 1132 Erasmus 5 Z. Takáč
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5
Cv CH 12 134, 156 1 P. Jánoš
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky
Týždne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv CH 12 134, 156 1 M. Langerová
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Cv CH 16 154, 163, 164 1 P. Viceník
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 161, 162 1 N. Krivoňáková
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 154, 163 1 P. Viceník
10:00 ‐ 12:00 Programovanie webových aplikácií II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 601 522 5 M. Klaučo
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 11, 12, 13
Cv NB 606 164 1 T. Visnyai
10:00 ‐ 12:00 Programovanie II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 638 391 3 R. Kohút
10:00 ‐ 12:00 Priemyselné riadiace systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 436, 536 4, 5 R. Valo
10:00 ‐ 12:00 Optimalizácia procesov a výrob
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 422 4 M. Kvasnica
12:00 ‐ 13:00 Aplikovaná štatistika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 252 405 4 Z. Takáč
12:00 ‐ 13:00 Štatistické a optimalizačné metódy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 252 537 5 Z. Takáč
12:00 ‐ 13:00 Webové technológie I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 693 291 2 Ľ. Čirka
12:00 ‐ 14:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 249 003 0 N. Krivoňáková
12:00 ‐ 14:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 001 0 A. Maťašovský
13:00 ‐ 14:00 Aplikovaná štatistika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 252 405 4 Z. Takáč
13:00 ‐ 14:00 Dávkové spracovanie údajov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 638 522 5 M. Kvasnica
13:00 ‐ 15:00 Modelovanie v procesnom priemysle
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 247 422 4 R. Fáber
13:00 ‐ 15:00 Štatistické a optimalizačné metódy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 252 537 5 Z. Takáč
13:00 ‐ 15:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5
Pr NB 276 108, 148 1 M. Langerová
13:00 ‐ 16:00 Webové technológie I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 291 2 Ľ. Čirka
14:00 ‐ 16:00 Matematika I
Týždne: 11
Pr CH 12 131, 192, 191, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 142, 141, 133, 132, 193 1 M. Langerová
14:00 ‐ 16:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
Pr CH 12 131, 192, 191, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 142, 141, 133, 132, 193 1 Ľ. Horanská
14:00 ‐ 16:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 004 0 N. Krivoňáková
14:00 ‐ 16:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 102, 104 1 Z. Ontkovičová
14:00 ‐ 16:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 275 107, 135 1 M. Jasem
14:00 ‐ 17:00 Dávkové spracovanie údajov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 638 522 5 M. Wadinger
15:00 ‐ 17:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Cv CH 13 101, 103, 105 1 P. Jánoš
15:00 ‐ 17:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv CH 15 002 0 A. Maťašovský
15:00 ‐ 17:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5
Cv NB 276 108, 148 1 M. Langerová
15:00 ‐ 17:00 Matematika I
Týždne: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 101 1 P. Jánoš
16:00 ‐ 18:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 133, 153 1 V. Baláž
16:00 ‐ 18:00 Matematika I
Týždne: 11, 12, 13
Cv NB 260 103, 105 1 T. Visnyai
16:00 ‐ 18:00 Matematika I
Týždne: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 151, 191 1 M. Gall
16:00 ‐ 18:00 Matematika I
Týždne: 1, 2
Cv NB 261 151, 191 1 M. Gall
 
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 154, 163 1 P. Viceník
08:00 ‐ 10:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 161, 162 1 N. Krivoňáková
08:00 ‐ 10:00 Technické prostriedky automatizácie I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 422 4 M. Furka
08:00 ‐ 10:00 Operačné systémy I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 640 Erazmus R. Valo
09:00 ‐ 11:00 Základy fuzzy systémov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 1132 522 5 Z. Takáč
09:00 ‐ 11:00 Programovanie II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 641 391EN 3 R. Kohút
10:00 ‐ 12:00 Optimalizácia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 222 391 3 M. Horváthová
10:00 ‐ 12:00 Programovanie webových aplikácií II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 247 522 5 Ľ. Čirka
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 152 1 M. Gall
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 131, 132 1 Z. Ontkovičová
10:00 ‐ 12:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 290 161, 162, 163 1 V. Baláž
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 001 0 A. Maťašovský
10:00 ‐ 12:00 Optimalizácia procesov a výrob
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 638 422 4 K. Fedorová
10:00 ‐ 12:00 Seminár z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 693 191, 193 1 M. Fikar, R. Paulen, M. Kvasnica, M. Klaučo
10:00 ‐ 12:00 Seminár z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 693 191, 193 1 Ľ. Čirka, M. Kalúz, J. Oravec, J. Holaza
11:00 ‐ 12:00 Základy fuzzy systémov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 1132 522 5 Z. Takáč
11:00 ‐ 12:00 Aplikácie diferenciálnych rovníc
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 276 241, 262 2 M. Langerová
12:00 ‐ 13:00 Aplikácie diferenciálnych rovníc
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 276 241, 262 2 M. Langerová
12:00 ‐ 14:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv CH 15 002 0 A. Maťašovský
12:00 ‐ 14:00 Informatika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 222 291 2 R. Valo
12:00 ‐ 14:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 131, 133 1 P. Viceník
12:00 ‐ 14:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 132 1 Z. Ontkovičová
13:00 ‐ 15:00 Programovanie webových aplikácií II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 247 522 5 Ľ. Čirka
13:00 ‐ 15:00 Vybrané kapitoly z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 605 422 4 T. Visnyai
13:00 ‐ 15:00 Numerické metódy v Matlabe
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 616 Erasmus 4 Ľ. Horanská
13:00 ‐ 15:00 Technické prostriedky automatizácie I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 422 4 M. Furka
13:00 ‐ 15:00 Distribuovaný systém riadenia revízií
Týždne: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Cv NB 693 391 3 J. Oravec
13:00 ‐ 15:00 Prezentačné zručnosti II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 693 391 3 M. Klaučo
14:00 ‐ 16:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 141, 142 1 P. Viceník
14:00 ‐ 16:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 106 1 P. Jánoš
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5
Cv NB 261 103, 193 1 M. Jasem
14:00 ‐ 16:00 Seminár z matematiky
Týždne: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 103, 193 1 M. Langerová
14:00 ‐ 16:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 291 005 0 A. Maťašovský
14:00 ‐ 16:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5
Pr NB 606 108, 148 1 M. Langerová
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 290 101, 104, 105 1 V. Baláž
15:00 ‐ 17:00 Technické prostriedky automatizácie I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 Erazmus 4 D. Dzurková
16:00 ‐ 18:00 Základy Matlabu
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv 202, 251, 302 2 K. Kiš
16:00 ‐ 18:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 259 102, 192 1 M. Jasem
16:00 ‐ 18:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5
Cv NB 606 108, 148 1 M. Langerová
 
Piatok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 275 154, 155 1 A. Maťašovský
08:00 ‐ 10:00 Matematika I
Týždne: 11, 12, 13
Cv NB 276 164 1 T. Visnyai
08:00 ‐ 10:00 Dynamika a riadenie procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 693 436 4 J. Holaza
09:00 ‐ 11:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Cv CH 12 101, 164 1 P. Jánoš
09:00 ‐ 11:00 Matematika I
Týždne: 6
Cv CH 12 102, 104 1 P. Jánoš
09:00 ‐ 11:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 256 107, 135 1 M. Jasem
09:00 ‐ 11:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 102, 104 1 Z. Ontkovičová
09:00 ‐ 11:00 Matematika I
Týždne: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 101 1 P. Jánoš
09:00 ‐ 11:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5
Cv NB 606 108, 148 1 M. Langerová
10:00 ‐ 11:00 Dynamika a riadenie procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 693 436 4 J. Holaza
10:00 ‐ 12:00 Matematika I
Týždne: 11, 12, 13
Cv NB 290 103, 105 1 T. Visnyai
11:00 ‐ 13:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Cv CH 12 103, 105, 155, 156, 192 1 Z. Ontkovičová
11:00 ‐ 13:00 Matematika I
Týždne: 6
Cv CH 12 103, 105, 155, 156, 192 1 M. Jasem
11:00 ‐ 13:00 Matematika I
Týždne: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv CH 13 155, 192 1 Z. Ontkovičová
11:00 ‐ 13:00 Matematika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 134, 193 1 M. Jasem
11:00 ‐ 13:00 Seminár z matematiky
Týždne: 1, 2, 3, 4
Cv NB 274 164 1 M. Langerová
11:00 ‐ 13:00 Seminár z matematiky
Týždne: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 274 164 1 M. Langerová
12:00 ‐ 14:00 Základy matematiky I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 275 005 0 A. Maťašovský
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS