2014/2015 (Letný semester)

Pondelok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-10:00InformatikaLcNB113231M. Gall
07:00-10:00InformatikaLcNB25271K. Fulajtárová, D. Gašparovičová
08:00-10:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB22233A. Vasičkaninová
09:00-12:00Matematika IICvNB260921S. Pavlíková
09:00-12:00Matematika IICvNB261911T. Visnyai
09:00-12:00OptimalizáciaLcNB638912M. Klaučo
10:00-12:00Matematika IIPrNB1251, 52, 53, 54, 55, 56, 571M. Šabo
10:00-12:00Matematika IIPrNB1658, 59, 60, 61, 621V. Baláž
10:00-12:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB22223A. Vasičkaninová
10:00-12:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB24723J. Števek
10:00-13:00InformatikaLcNB113241M. Gall
10:00-13:00InformatikaLcNB252411K. Chudá
12:00-15:00Integrované riadenie v procesnom priemysleLcNB247913A. Vasičkaninová
13:00-15:00InformatikaPrNB1191, 921M. Nehéz
13:00-16:00InformatikaLcNB113251S. Cesnaková
13:00-16:00Matematika IICvNB260421S. Pavlíková
13:00-16:00OptimalizáciaLcNB63891, 922M. Kvasnica
15:00-17:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB22243M. Jelemenský
15:00-17:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB24743J. Drgoňa
16:00-19:00InformatikaLcNB1132581S. Cesnaková
16:00-19:00InformatikaLcNB252601M. Nehéz
17:00-19:00Chemickoinžinierske výpočty na PC IVLcNB2114422J. Števek
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB22263M. Jelemenský
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB24763J. Drgoňa
Utorok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222513M. Kalúz
07:00-09:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247513Ľ. Čirka
07:00-09:00Programovanie IPrNB63891, 922M. Kvasnica
07:00-10:00Matematika IICvNB260591M. Šabo
07:00-10:00Matematika IICvNB261571T. Visnyai
08:00-10:00Matematika IIPrNB1541, 42, 43, 91, 921M. Jasem
08:00-10:00IdentifikáciaPrNB641224M. Fikar
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222523M. Kalúz
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247523Ľ. Čirka
09:00-11:00Programovanie ILcNB638911M. Kvasnica, M. Klaučo
10:00-12:00Matematika IIPrNB161, 2, 3, 4, 5, 6, 71Z. Takáč
10:00-12:00Riadenie technologických procesovLcNB252564A. Mészáros
10:00-12:00Informatizácia a priemyselné informačné systémy IPrNB641224M. Kvasnica
10:00-12:00Riadenie technologických procesovPrNBCH1756, 57, 58, 594A. Mészáros
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222543J. Holaza
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247543J. Števek
11:00-13:00Programovanie ILcNB638921M. Kvasnica, M. Klaučo
13:00-15:00Matematika IIIPrNB1391, 922Ľ. Horanská
13:00-15:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222533J. Holaza
13:00-15:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247533J. Števek
13:00-15:00Programovanie IIPrNB63891, 923M. Kvasnica
13:00-15:00Finančný trh a podnikové financiePrSBAula224I. Bondareva
13:00-16:00InformatikaLcNB1132551M. Žitňanská
13:00-16:00InformatikaLcNB252561K. Chudá
13:00-16:00Matematika IICvNB261581Z. Takáč
13:00-16:00Matematika IICvNB276511T. Visnyai
15:00-17:00InformatikaPrNB1341, 42, 431M. Nehéz
15:00-17:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222922A. Sharma
15:00-17:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247922J. Oravec
15:00-17:00IdentifikáciaLcNB638224Ľ. Čirka
16:00-19:00InformatikaLcNB1132511M. Žitňanská
16:00-19:00InformatikaLcNB252521K. Chudá
16:00-19:00Matematika IICvNB260561M. Jasem
16:00-19:00Matematika IICvNB261551Z. Takáč
17:00-19:00InformatikaPrNB1631, 32, 331M. Nehéz
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB22213J. Števek
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB24713J. Oravec
17:00-19:00Semestrálny projekt IILcNB638CCA14Ľ. Čirka
Streda
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB22273M. Jelemenský
07:00-09:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB24773Ľ. Čirka
07:00-10:00InformatikaLcNB1132541S. Cesnaková
07:00-10:00InformatikaLcNB25221Š. Boor
07:00-10:00Matematika IICvNB26061M. Žitňanská
07:00-10:00Matematika IICvNB26151Š. Varga
08:00-10:00Chemickoinžinierske výpočty na PC IILcNB2112421M. Kalúz
08:00-10:00Matematika IIILcNB606912Ľ. Horanská
09:00-10:00Objektovo orientované programovaniePrNB222224M. Gall
09:00-12:00Matematika IICvNB25971Z. Takáč
09:00-12:00Matematika IICvNB29511S. Pavlíková
10:00-11:00Informatizácia a informačné systémyPrNBCH1491, 921Ľ. Čirka
10:00-12:00Chemickoinžinierske výpočty na PC IILcNB2112411M. Kalúz
10:00-12:00Riadenie procesovPrNBCH1251, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 583M. Bakošová
10:00-13:00InformatikaLcNB1132431S. Cesnaková
10:00-13:00Objektovo orientované programovanieLcNB222224M. Gall
10:00-13:00InformatikaLcNB252531Š. Boor
10:00-13:00Matematika IICvNB26041Š. Varga
10:00-13:00Matematika IICvNB60621Ľ. Horanská
13:00-15:00InformatikaLcNB1132311S. Cesnaková
13:00-15:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247573J. Drgoňa
13:00-15:00Riadenie technologických procesovLcNB25257, 58, 594A. Vasičkaninová
13:00-15:00Robustné riadeniePrNB641225M. Bakošová
13:00-15:00Bakalársky projektLcNB693CCA3Ľ. Čirka
13:00-15:00InformatikaPrSBAula58, 59, 60, 61, 621M. Nehéz
13:00-16:00Matematika IICvNB26031T. Visnyai
13:00-16:00Matematika IICvNB261411S. Pavlíková
13:00-16:00Operačné systémyLcNB638921R. Valo
15:00-17:00InformatikaLcNB1132321S. Cesnaková
15:00-17:00InformatikaPrNB1351, 52, 53, 54, 55, 56, 571M. Nehéz
15:00-17:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB24783J. Drgoňa
15:00-17:00Robustné riadenieLcNB693225J. Oravec
15:00-18:00Integrované riadenie v procesnom priemysleLcNB252923A. Vasičkaninová
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247912J. Oravec
Štvrtok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00InformatikaPrNB141, 2, 3, 4, 5, 6, 71M. Nehéz
07:00-09:00Informatizácia a informačné systémyLcNB222921M. Kalúz
07:00-09:00Informatizácia a informačné systémyLcNB247921Ľ. Čirka
07:00-09:00Riadenie procesovPrSBAula41, 42, 433M. Bakošová
07:00-09:00Riadenie procesovPrSBAula1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 83M. Bakošová
07:00-09:00Riadenie procesovPrSBAula91, 922M. Bakošová
07:00-10:00InformatikaLcNB1132591K. Fulajtárová, D. Gašparovičová
07:00-10:00InformatikaLcNB252911K. Fulajtárová, D. Gašparovičová
07:00-10:00InformatikaLcNB25211K. Fulajtárová, D. Gašparovičová
07:00-10:00Matematika IICvNB260431M. Žitňanská
08:00-10:00Chemickoinžinierske výpočty na PC IVLcNB2114412J. Števek
08:00-10:00Teória automatického riadenia IIPrNB641224M. Fikar
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222413B. Takács
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247413A. Vasičkaninová
09:00-11:00OptimalizáciaPrNBCH1391, 922M. Kvasnica
10:00-12:00Integrované riadenie v procesnom priemyslePrNB29591, 923M. Bakošová
10:00-13:00InformatikaLcNB1132571M. Žitňanská
10:00-13:00InformatikaLcNB252921M. Gall
10:00-13:00Matematika IICvNB260521M. Šabo
10:00-13:00Teória automatického riadenia IILcNB638224Ľ. Čirka
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222423B. Takács
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247423A. Vasičkaninová
11:00-13:00Matematika IIILcNB259922Ľ. Horanská
13:00-14:00Prediktívne riadeniePrNB641225M. Kvasnica
13:00-15:00Programovanie IILcNB638913M. Kvasnica
13:00-16:00InformatikaLcNB252611K. Chudá
13:00-16:00Matematika IICvNB260541Ľ. Horanská
13:00-16:00Matematika IICvNB261531V. Baláž
13:00-16:00Informatizácia a priemyselné informačné systémy ILcNB640224R. Valo
14:00-16:00Prediktívne riadenieCvNB638225M. Klaučo
15:00-17:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222553J. Holaza
15:00-17:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247553B. Takács
15:00-17:00Programovanie IICvNB638923M. Kvasnica
16:00-18:00Semestrálny projekt IILcNB693CCA24Ľ. Čirka
16:00-19:00InformatikaLcNB25261K. Chudá
16:00-19:00Matematika IICvNB259601M. Jasem
16:00-19:00Matematika IICvNB261621V. Baláž
16:00-19:00Operačné systémyLcNB638911R. Valo
17:00-19:00Chemickoinžinierske výpočty na PC IILcNB2113431J. Števek
17:00-19:00Chemickoinžinierske výpočty na PC IILcNB2114431M. Kalúz
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222563M. Jelemenský
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247563B. Takács
Piatok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Informatizácia a informačné systémyLcNB222911M. Kalúz
07:00-09:00Informatizácia a informačné systémyLcNB247911Ľ. Čirka
07:00-10:00InformatikaLcNB1132621M. Nehéz
07:00-10:00Matematika IICvNB260611T. Visnyai
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247583Ľ. Čirka
09:00-12:00Operačné systémyLcNB638911R. Valo
10:00-13:00InformatikaLcNB1132421M. Nehéz
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB22253J. Števek
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB24753M. Kalúz
13:00-15:00Semestrálny projekt IILcNB638CCA34Ľ. Čirka
13:00-16:00Informatizácia a priemyselné informačné systémy ILcNB640224R. Valo
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS