2012/2013 (Zimný semester)

Pondelok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Matematika ICvNB249511M. Nehéz
07:00-09:00Matematika ICvNB25041Š. Boor
07:00-09:00Matematika ICvNB259941Š. Gyürki
09:00-11:00Proseminár z matematikySeNB11911J. Bánki
09:00-11:00MatematikaPrNB1431-361A. Kolesárová
09:00-11:00Matematika ICvNB249521M. Nehéz
09:00-11:00Matematika ICvNB25051Š. Boor
09:00-11:00Matematika ICvNB259111Š. Gyürki
09:00-11:00Proseminár z matematikySeNB27592, 931S. Beláková
10:00-13:00Matematika IPrNB1656-621S. Pavlíková
11:00-13:00Metódy počítačového spracovania dátLcNB222941J. Drgoňa
11:00-13:00Metódy počítačového spracovania dátLcNB247941M. Jelemenský
11:00-13:00Matematika ICvNB249531J. Bánki
11:00-13:00Matematika ICvNB25061Š. Boor
11:00-13:00Matematika ICvNB25981Š. Gyürki
13:00-15:00Proseminár z matematikySeNB138, 111Š. Boor
13:00-15:00Matematika IPrNB1541-441V. Baláž
13:00-15:00Matematika ICvNB249541J. Bánki
13:00-15:00Matematika ICvNB25011S. Beláková
13:00-15:00Matematika ICvNB259911S. Pavlíková
15:00-16:00Proseminár z matematikySeNB1394, 351I. Garaj
15:00-17:00Proseminár z matematikySeNB114, 51V. Baláž
15:00-17:00Metódy počítačového spracovania dátLcNB222911B. Takács
15:00-17:00Metódy počítačového spracovania dátLcNB247911M. Karšaiová
15:00-17:00Matematika ICvNB249551J. Bánki
15:00-17:00Matematika ICvNB25021S. Beláková
15:00-17:00Matematika ICvNB259921S. Pavlíková
17:00-19:00Matematika ICvNB24971M. Nehéz
17:00-19:00Matematika ICvNB25031S. Beláková
17:00-19:00Matematika ICvNB259931M. Gall
Utorok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-08:00Informačné technológie IIPrNB1132M_575Ľ. Čirka
07:00-09:00Proseminár z matematikySeNB153, 61M. Jasem
07:00-09:00Matematika ICvNB249561J. Poljovka
07:00-09:00MatematikaCvNB250321A. Kolesárová
07:00-09:00Matematika ICvNB259411M. Gall
07:00-09:00ModelovaniePrSB391, 92, 932A. Vasičkaninová
07:00-10:00Matematika IPrNB1651-55, 631Z. Takáč
07:00-10:00Projektovanie informačných a riadiacich systémovLcNB640913R. Valo
08:00-09:00Informačné technológie IIPrNB1132M_575Ľ. Čirka
08:00-10:00Metódy počítačového spracovania dátLcNB222921J. Kmeťová
08:00-10:00Metódy počítačového spracovania dátLcNB247921M. Karšaiová
09:00-10:00Programovanie sieťových aplikáciíPrNB693914Ľ. Čirka
09:00-11:00Matematika ICvNB249571J. Poljovka
09:00-11:00MatematikaCvNB250331M. Gall
09:00-11:00Matematika ICvNB259421M. Jasem
10:00-12:00Metódy počítačového spracovania dátLcNB222931J. Kmeťová
10:00-12:00Metódy počítačového spracovania dátLcNB247931M. Karšaiová
10:00-12:00Teória automatického riadenia IIIPrNB641915M. Fikar
10:00-12:00Programovanie sieťových aplikáciíLcNB693914Ľ. Čirka
10:00-13:00Projektovanie informačných a riadiacich systémovLcNB640923R. Valo
11:00-13:00Matematika ICvNB249581Ľ. Horanská
11:00-13:00MatematikaCvNB250341M. Gall
11:00-13:00Matematika ICvNB259431M. Šabo
13:00-15:00Daňový systémPrNB915J. Plchová
13:00-15:00Aplikovaná štatistikaPrNB113265Š. Varga
13:00-15:00Aplikovaná štatistikaPrNB113255, 54Š. Varga
13:00-15:00Matematika IPrNB1691-941Š. Gyürki
13:00-15:00Matematika ICvNB249611Z. Takáč
13:00-15:00MatematikaCvNB250361I. Garaj
13:00-15:00MatematikaCvNB259311Ľ. Horanská
13:00-15:00Matematika ICvNB290621V. Banas
13:00-15:00Technické prostriedky automatizáciePrNB641914M. Juhás
13:00-15:00Matematika IPrSBAula1-81M. Jasem
14:00-15:00Informačné technológie IPrNB252CHI_36, 384Ľ. Čirka
14:00-17:00ModelovanieLcNB222912A. Vasičkaninová
14:00-17:00ModelovanieLcNB247912J. Závacká
14:00-17:00Projektovanie informačných a riadiacich systémovLcNB640913R. Valo
15:00-16:00Informačné technológie ILcNB252CHI_36, 384Ľ. Čirka
15:00-17:00Matematika IPrNB119-111M. Šabo
15:00-17:00Aplikovaná štatistikaLcNB113255, 54Š. Varga
15:00-17:00Aplikovaná štatistikaLcNB113265Š. Varga
15:00-17:00Matematika ICvNB249601Z. Takáč
15:00-17:00Matematika ICvNB250441V. Banas
15:00-17:00Technické prostriedky automatizácieLcNB640914M. Juhás
16:00-17:00Informačné technológie IPrNB252M_574Ľ. Čirka
17:00-18:00Informačné technológie ILcNB252M_574Ľ. Čirka
17:00-19:00Matematika ICvNB249591Z. Takáč
17:00-19:00MatematikaCvNB250351V. Kovár
Streda
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Matematika ICvNB249511M. Nehéz
07:00-09:00Matematika ICvNB25011S. Beláková
07:00-09:00Matematika ICvNB259931M. Gall
07:00-09:00Matematika ICvNB274631J. Poljovka
08:00-10:00Aplikovaná štatistikaPrNB1341, 423Š. Varga
08:00-10:00Optimalizácia procesov a výrobPrNB252915J. Dvoran
08:00-10:00Teória automatického riadenia IPrNB641914M. Fikar
09:00-11:00Proseminár z matematikySeNB1133, 341J. Bánki
09:00-11:00Matematika ICvNB249521M. Nehéz
09:00-11:00Matematika ICvNB25021S. Beláková
09:00-11:00Matematika ICvNB259921S. Pavlíková
09:00-12:00ModelovanieLcNB222922J. Oravec
09:00-12:00ModelovanieLcNB247922J. Závacká
10:00-12:00Aplikovaná štatistikaLcNB1132413Š. Varga
10:00-12:00Optimalizácia procesov a výrobLcNB252915J. Dvoran
10:00-12:00Modelovanie v procesnom priemyslePrNB641914M. Bakošová
11:00-13:00Proseminár z matematikySeNB1156, 571M. Jasem
11:00-13:00Matematika ICvNB249531J. Bánki
11:00-13:00Matematika ICvNB25031S. Beláková
11:00-13:00Matematika ICvNB259911S. Pavlíková
11:00-13:00Proseminár z matematikySeNB29558, 591I. Garaj
12:00-13:00Matematika IIIPrNB1341, 422Ľ. Horanská
13:00-15:00Vybrané kapitoly z matematikyPrNB11914V. Baláž
13:00-15:00Aplikovaná štatistikaLcNB1132423Š. Varga
13:00-15:00Matematika IIILcNB13422Ľ. Horanská
13:00-15:00Matematika IIILcNB13412Ľ. Horanská
13:00-15:00Proseminár z matematikySeNB1651, 521S. Pavlíková
13:00-15:00Matematika ICvNB249541J. Bánki
13:00-15:00Matematika ICvNB25041Š. Boor
13:00-15:00Matematika ICvNB25981Š. Gyürki
13:00-16:00ModelovanieLcNB222932A. Vasičkaninová
13:00-16:00ModelovanieLcNB247932J. Oravec
13:00-16:00Teória automatického riadenia IIILcNB640915J. Závacká
15:00-17:00Vybrané kapitoly z matematikyCvNB11914V. Baláž
15:00-17:00Proseminár z matematikySeNB1660, 611S. Pavlíková
15:00-17:00Matematika ICvNB249551J. Bánki
15:00-17:00Matematika ICvNB25051Š. Boor
15:00-17:00Proseminár z matematikySeNB2561, 21M. Jasem
15:00-17:00Matematika ICvNB259111Š. Gyürki
15:00-17:00Matematika ICvNB27491M. Nehéz
17:00-19:00Matematika ICvNB24971M. Nehéz
17:00-19:00Matematika ICvNB25061Š. Boor
17:00-19:00Matematika ICvNB259941Š. Gyürki
17:00-19:00Matematika ICvNB261101I. Garaj
17:00-19:00Základy obchodného a finančného právaPrSBAULA915D. Špirko
Štvrtok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Modelovanie v procesnom priemysleLcNB247914M. Karšaiová
07:00-09:00Matematika ICvNB249561J. Poljovka
07:00-09:00Matematika ICvNB259411M. Gall
08:00-10:00Projektovanie informačných a riadiacich systémovPrNB1191, 923M. Kvasnica
08:00-10:00Numerická matematikaPrNB252364M. Šabo
09:00-11:00Matematika ICvNB249571J. Poljovka
09:00-11:00Matematika ICvNB250621V. Banas
09:00-11:00Matematika ICvNB259421M. Jasem
09:00-12:00Teória automatického riadenia ILcNB222914A. Vasičkaninová
10:00-11:00Informačné technológie IPrNB252ENV4Ľ. Čirka
10:00-12:00Dynamika a riadenie procesovPrNB641CHI4M. Bakošová
10:00-12:00Informatizácia a priemyselné informačné systémy IILcNB693915J. Holaza
11:00-12:00Informačné technológie ILcNB252ENV4Ľ. Čirka
11:00-13:00Proseminár z matematikySeNB1636, 631Š. Boor
11:00-13:00Proseminár z matematikyCvNB169, 101J. Bánki
11:00-13:00Matematika ICvNB249581Ľ. Horanská
11:00-13:00Matematika ICvNB259431M. Šabo
12:00-13:00Dynamika a riadenie procesovLcNB247CHI4M. Karšaiová
13:00-14:00Dynamika a riadenie procesovLcNB247CHI4M. Karšaiová
13:00-15:00Proseminár z matematikySeNB16621V. Kovár
13:00-15:00Matematika ICvNB249591Z. Takáč
13:00-15:00MatematikaCvNB259321A. Kolesárová
13:00-15:00Informatizácia a priemyselné informačné systémy IIPrNB641915M. Kvasnica
15:00-17:00Bezpečnostné inžinierstvoPrNB13915Ľ. Jelemenský
15:00-17:00Matematika ICvNB249601Z. Takáč
15:00-17:00MatematikaCvNB259331M. Gall
15:00-18:00Projektovanie informačných a riadiacich systémovLcNB640923R. Valo
17:00-19:00Proseminár z matematikyCvNB137, 551M. Jasem
17:00-19:00Proseminár z matematikySeNB1453, 541V. Kovár
17:00-19:00Matematika ICvNB249611Z. Takáč
17:00-19:00MatematikaCvNB259341M. Gall
Piatok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Matematika ICvNB250441V. Banas
07:00-09:00Matematika ICvNB259631J. Poljovka
09:00-11:00MatematikaCvNB249311Ľ. Horanská
09:00-11:00MatematikaCvNB250361I. Garaj
11:00-13:00MatematikaCvNB250351V. Kovár
11:00-13:00Matematika ICvNB274101I. Garaj
11:00-13:00Proseminár z matematikySeSB331, 321Ľ. Horanská
13:00-15:00Matematika ICvNB27491M. Nehéz
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS