2011/2012 (Letný semester)

Pondelok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-10:00InformatikaLcNB113231Š. Babinec
08:00-10:00OptimalizáciaPrNB1391, 92, 932J. Dvoran
08:00-10:00Matematika IIPrNB1691, 92, 93, 941M. Šabo
10:00-12:00Matematika IIPrNB1151, 52, 53, 541V. Baláž
10:00-12:00Matematika IIIPrNB1391, 92, 932Ľ. Horanská
10:00-12:00Matematika IIPrNB1655-621A. Kolesárová
10:00-13:00InformatikaLcNB113251J. Kmeťová
10:00-13:00InformatikaLcNB113241J. Bánki
10:00-13:00InformatikaLcNB252411J. Kmeťová
12:00-14:00Matematika IIILcNB13932Ľ. Horanská
13:00-15:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247613M. Karšaiová
13:00-16:00OptimalizáciaLcNB252922J. Dvoran
14:00-16:00Operačné systémyPrNB1491, 92, 93, 941M. Fikar
15:00-17:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247813J. Závacká
16:00-18:00InformatikaPrNB1491, 92, 93, 941Š. Babinec
16:00-19:00InformatikaLcNB1132581J. Bánki
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247413J. Závacká
Utorok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-08:00Objektovo orientované programovaniePrNB25291_1, 91_24M. Gall
07:00-09:00Programovanie ILcNB1132912Š. Boor
07:00-09:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247932A. Vasičkaninová
07:00-10:00Matematika IICvNB249571M. Šabo
07:00-10:00Matematika IICvNB250591Š. Varga
08:00-10:00Matematika IIPrNB1541, 431Z. Takáč
08:00-10:00Bakalársky projekt (UIAM)SeNB64191_x3Ľ. Čirka
08:00-10:00Inteligentné riadeniePrNB693915J. Dvoran
08:00-11:00Objektovo orientované programovanieLcNB25291_1, 91_24M. Gall
09:00-11:00Programovanie ILcNB1132921Š. Boor
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222713A. Vasičkaninová
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247713M. Karšaiová
10:00-11:00Inteligentné riadenieLcNB693915J. Dvoran
10:00-12:00Matematika IIPrNB161, 2, 3, 4, 5, 6, 71M. Jasem
10:00-13:00Matematika IICvNB249911Ľ. Horanská
10:00-13:00Matematika IICvNB250921Š. Varga
11:00-12:00Riadenie technologických procesovPrNB693CHT4J. Dvoran
11:00-13:00Programovanie ILcNB1132931Š. Boor
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222723J. Závacká
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247723M. Karšaiová
12:00-13:00Riadenie technologických procesovLcNB693CHT4J. Dvoran
13:00-15:00Finančný trh a podnikové financiePrAULA091_1, 91_24I. Bondareva
13:00-15:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222733J. Závacká
13:00-15:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247733A. Vasičkaninová
13:00-15:00Prediktívne riadeniePrNB641915M. Kvasnica
13:00-15:00Bakalársky projekt (UIAM)LcNB693N/A3M. Kalúz
13:00-16:00InformatikaLcNB1132551J. Bánki
13:00-16:00Matematika IICvNB249581S. Pavlíková
13:00-16:00Matematika IICvNB250541M. Jasem
13:00-16:00Matematika IICvNB276511Z. Takáč
15:00-16:00Prediktívne riadenieLcNB693915A. Szűcs
15:00-17:00InformatikaPrNB1141, 431Š. Babinec
15:00-17:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222922A. Vasičkaninová
15:00-17:00Semestrálny projekt IISeNB64191_x4Ľ. Čirka
16:00-19:00InformatikaLcNB1132511J. Bánki
16:00-19:00Matematika IICvNB249551S. Pavlíková
16:00-19:00Matematika IICvNB250561Z. Takáč
17:00-19:00InformatikaPrNB1631, 32, 33, 34, 35, 361Š. Babinec
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222213J. Števek
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247213J. Oravec
17:00-19:00Operačné systémyLcNB638931R. Valo
Streda
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-08:00Informatizácia a informačné systémyPrNB693913Ľ. Čirka
07:00-10:00InformatikaLcNB1132541Š. Babinec
07:00-10:00Matematika IICvNB25051S. Beláková
07:00-10:00Matematika IICvNB25061M. Jasem
08:00-10:00Metódy počítačového spracovania dátLcNB222113J. Oravec
08:00-10:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247922M. Karšaiová
08:00-10:00IdentifikáciaPrNB64191_1, 91_24M. Fikar
08:00-10:00Informatizácia a informačné systémyCvNB693913Ľ. Čirka
09:00-11:00Matematika IIILcNB291912Ľ. Horanská
10:00-11:00Informatizácia a informačné systémyPrNB1491, 92, 93, 941Ľ. Čirka
10:00-12:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222113J. Závacká
10:00-12:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247423M. Karšaiová
10:00-12:00Informatizácia a priemyselné informačné systémy IPrNB64191_1, 91_24M. Kvasnica
10:00-12:00Laboratórne cvičenie z informatizácie a informačných systémovLcNB693913M. Kalúz
10:00-13:00InformatikaLcNB1132431M. Gall
10:00-13:00Matematika IICvNB24931S. Pavlíková
10:00-13:00Matematika IICvNB25041S. Beláková
11:00-13:00Matematika IIILcNB291922Ľ. Horanská
13:00-15:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247823J. Závacká
13:00-15:00Robustné riadeniePrNB641915M. Bakošová
13:00-15:00IdentifikáciaLcNB69391_14Ľ. Čirka
13:00-15:00InformatikaPrSBAula51-621Š. Babinec
13:00-16:00Matematika IICvNB249411S. Pavlíková
13:00-16:00OptimalizáciaLcNB252912J. Števek
15:00-16:00Robustné riadenieLcNB641915M. Bakošová
15:00-17:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247833A. Vasičkaninová
16:00-19:00Matematika IICvNB24911S. Pavlíková
16:00-19:00Matematika IICvNB25021S. Beláková
16:00-19:00OptimalizáciaLcNB252932J. Števek
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247912A. Vasičkaninová
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247912J. Oravec
Štvrtok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-08:00InformatikaPrNB141, 2, 3, 4, 5, 6, 71Š. Babinec
07:00-09:00Riadenie procesovPrAULA091, 92, 932M. Bakošová
07:00-09:00Riadenie procesovPrAULA011, 21, 41, 61, 71, 72, 73, 81, 82, 833M. Bakošová
07:00-09:00Informatizácia a informačné systémyLcNB222921S. Blažek
07:00-09:00Informatizácia a informačné systémyLcNB247921Ľ. Čirka
07:00-09:00Informatizácia a priemyselné informačné systémy ILcNB63991_14R. Valo
07:00-10:00InformatikaLcNB1132591M. Gall
07:00-10:00Matematika IICvNB249601Z. Takáč
07:00-10:00Matematika IICvNB250431M. Šabo
09:00-12:00Integrované riadenie v procesnom priemysleLcNB222913A. Vasičkaninová
09:00-12:00Integrované riadenie v procesnom priemysleLcNB247913M. Karšaiová
09:00-12:00Teória automatického riadenia IIPrNB64191_1, 91_24M. Fikar
10:00-13:00InformatikaLcNB1132571J. Bánki
10:00-13:00Matematika IICvNB250521M. Jasem
13:00-15:00Informatizácia a informačné systémyLcNB222931M. Kalúz
13:00-15:00Informatizácia a informačné systémyLcNB247931A. Szűcs
13:00-15:00Informatizácia a informačné systémyLcNB247931A. Szűcs
13:00-15:00Informatizácia a priemyselné informačné systémy ILcNB63991_24R. Valo
13:00-15:00Integrované riadenie v procesnom priemyslePrNB641913M. Bakošová
13:00-15:00Teória automatického riadenia IILcNB69391_14Ľ. Čirka
13:00-16:00Matematika IICvNB249531V. Baláž
13:00-16:00Matematika IICvNB250541Š. Boor
13:00-17:00Semestrálny projektLcNB1391, 92, 932Z. Takáč
15:00-17:00Informatizácia a informačné systémyLcNB222941M. Kalúz
15:00-17:00Operačné systémyLcNB638921R. Valo
15:00-17:00IdentifikáciaLcNB69391_24Ľ. Čirka
16:00-19:00InformatikaLcNB113261J. Bánki
16:00-19:00Matematika IICvNB249621V. Baláž
16:00-19:00Matematika IICvNB25071Š. Boor
17:00-19:00Operačné systémyLcNB638941R. Valo
17:00-19:00Teória automatického riadenia IILcNB69391_24Ľ. Čirka
Piatok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Informatizácia a informačné systémyLcNB222911S. Blažek
07:00-09:00Informatizácia a informačné systémyLcNB247911A. Szűcs
07:00-10:00InformatikaLcNB1132621Š. Babinec
07:00-10:00Matematika IICvNB249931S. Beláková
07:00-10:00Matematika IICvNB250611A. Kolesárová
09:00-11:00Operačné systémyLcNB638911R. Valo
10:00-13:00InformatikaLcNB1132931M. Gall
13:00-15:00Informatizácia a informačné systémyLcNb247941A. Szűcs
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS