Kód predmetu:
N400B0_4I
Názov predmetu:
Bezpečnostné inžinierstvo
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Úvod do predmetu, definície základných pojmov. Najväčšie priemyselné havárie. Priebeh, analýza, poučenie.
Vplyvy na človeka a odolnosť ľudského tela. Základy toxikológie. Probit rovnice.
Priemyselná hygiena. Určenie zaťaženia pracovného prostredia toxickými látkami. Návrh ventilácie.
Základy požiarneho inžinierstva a teórie výbuchov.Návrh konštrukčných zariadení na prevenciu vzniku požiaru a výbuchu. Poistné ventily.
Identifikácia nebezpečenstva v chemickej prevádzke -- Metódy kontrolné zoznamy, Čo ak ?.
Identifikácia nebezpečenstva v chemickej prevádzke -- HAZOP
Základy pravdepodobnostného inžinierstva -- Spoľahlivosť riadiacich systémov, strom porúch a strom udalosti.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS