Kód predmetu:
422I2_4I
Názov predmetu:
Informatizácia a priemyselné informačné systémy I
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1. Priemyselný riadiaci systém FOXBORO (dotácia 6/18)
 
a. Úvod do koncepcie FOXBORO
b. Implementácia PID regulátorov
c. Tvorba grafického užívateľského rozhrania

2. Priemyselný riadiaci systém SIMATIC (dotácia 6/18)
 
a. Programovanie pomocou rebríkovej logiky
b. Implementácia logického stavového riadenia
c. Tvorba grafického užívateľského rozhrania
d. Implementácia grafického rozhrania na dotykových paneloch

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS