Kód predmetu:
N419S0_4B
Názov predmetu:
Seminár z chémie
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS