Kód predmetu:
43301_4B
Názov predmetu:
Technická angličtina I
Ukončenie a kredity:
zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS