Kód predmetu:
N424F1_4B
Názov predmetu:
Finančný manažment
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Finančná politika a finančné riadenie podniku. Finančné potreby a finančné zdroje podniku. Štruktúra finančných zdrojov podniku. Finančná analýza podniku - analýza finančnej situácie podniku. Controlling podniku - segmenty podnikového controllingu. Stanovenie hodnoty podniku - Aplikácia finančného riadenia do podnikovej praxe.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS