Kód predmetu:
N422U1_4B
Názov predmetu:
Úvod do technológie XML
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Úvod do formátu XML (dotácia 3/3)
 
a. Príklady použitia XML v praxi
b. Správny zápis XML dokumentov
c. Stromová organizácia XML
d. Priemyselné štandardy odvodené od XML

2. Validácia XML dokumentov pomocou DTD (dotácia 3/3)
3. Vyhľadávací jazyk XPATH (dotácia 2/2)
 
a. Vyhľadávanie elementov XML dokumentoch pomocou XPATH
b. Vyhľadávanie v XML pomocou atribútov
c. Reťazcové a číselné funkcie jazyka XPATH

4. Prevod XML do iných formátov pomocou XSLT (dotácia 4/4)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS